Travertin

Travertinul este o rocă sedimentară poroasă de calcar, alcătuită din calcit, calcit slab magnezian și aragonit, care are o culoare gălbuie până la brună.

Comments are closed.